středa 8. srpna 2018

PARTICOLOURED ART je souhrnem celoročních kulturních akcí, které Bezmezer, o.p.s. organizuje.
Myšlenkou a cílem projektu je zapojit potenciální zájemce, pro které je schopnost prožívat a realizovat kreativně vlastní život v propojení s ostatními stejně smýšlejícími lidmi bez rozdílu věku, profesionálního a dalšího, jejIch přirozenou součástí.

Hlavním bodem projektu je letošní II.Mezinárodní výtvarné sympozium se zaměřením na 3D papier TH a papier mache.
Pokud máte zájem se přihlásit, rádi vás přivítáme.

PAPÍROVÉ SYMPOZIUM/THE PAPER SYMPOZIUM 2018 - výzva/call

Particolored ART is a collection of year-round cultural events by Bezmezer, o.p.s. organization.
​The idea and goal of the project is to involve potential candidates for whom it is capable of communicating creatively with other people with the same beliefs of life, regardless of age, professional or other differences, an integral and natural part of life.
Join us and let us know if you join us:-)

POZOR ZMĚNA/BEWARE OF THE CHANGE 
doba a místo konání/time and venue: 
24.8. - 26.8. příprava/preparation v Komenského 207, Rychnov u JBC n.N.

2.9. - 6.9.2018 Kulturní a společenské centrum
Lidové sady 425/1, Liberec 1, Staré město

Oficiální zahájení/opening:
2.9.2018 neděle/sunday 
17:00 Kulturní a polečenské centrum Lidové sady/Liberec

Vernisáž/vernisage:
10.9.2018 pondělí/monday 
17:00 Krajská vědecká knihovna Liberec

Kontakt a rezervace:
Tel.: 608 126 862, 605 936 120
bezmezer380@gmail.com
Czech Republic 
https://particolouredart.weebly.com/úterý 17. července 2018

Takže začínáme s bloggováním ... a co to bude?
Možná to, že se moc těšíme na akci, kterou pořádáme v prvním týdnu v září v Lidových sadech v Liberci a budeme o ní hodně psát. Samozřejmě vás srdečně zveme a pokud by jste zde chtěli předvést svoji sochařskou, grafickou nebo malířskou zručnost prostřednictvím použití papíru /vytvořit zde sculpturu, obraz a další možné objekty/, podiskutovat s odborníky, určitě se nám ozvěte, rádi vás přivítáme.
Více najdete zde: